เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


จัดฮวงจุ้ย รวยจริงหรือ

จัดฮวงจุ้ย รวยจริงหรือ
จัดฮวงจุ้ย รวยจริงหรือ

จัดฮวงจุ้ยพลังฟ้า ดิน คน รวยจริงหรือ ถ้ามีการเลือกหาสถานที่ดี มีสภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่งมีศรีสุข

จัดฮวงจุ้ย รวยจริงหรือ ศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องธรรมชาติ และความสมดุลของพลังงานธรรมชาติ ฮวงจุ้ยมักถูกผู้คนที่สนใจนำไปอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นเรื่องการเหนี่ยวนำพลังงานดีและการป้องกันพลังงานร้าย ที่อาจจะมากระทบกับการใช้ชีวิตของเรา โดยใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยบริหารจัดการกับพลังงานเหล่านี้ ที่อยู่แวดล้อมสถานที่หรือตัวเรา และวิชาฮวงจุ้ยจะทราบตำแหน่งและทิศทางพลังงานเหล่านี้เป็นอย่างดี

แล้วการจัดฮวงจุ้ยทำให้รวยจริงหรือไม่ ขอตอบว่ารวยได้และไม่ได้ เพราะฮวงจุ้ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสามของการเหนี่ยวนำพลังและการป้องกันพลัง เพื่อรักษาสมดุลของอาคารสถานที่อยู่อาศัย อยู่ที่เงื่อนไขว่าครบองค์ประกอบหรือไม่ เพราะหากมีการจัดฮวงจุ้ยเพียงด้านเดียว ย่อมเป็นไปไม่ได้ ซึ่งมีปัจจัยอีกหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย(พลังดิน) ฮวงจุ้ยจะส่งผลดีหรือสมปรารถนาได้ ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนได้แก่ พลังฟ้า(ดวงชะตา) พลังดิน(ฮวงจุ้ย) พลังคน(บุญกรรม) อย่างลงตัว เกิดความสมดุลขึ้นไม่มากไปไม่น้อยไป แต่เมื่อไรที่เราต้องการดีมากเกินไปก็จะรับไม่ได้เช่นกัน เพราะทำให้ชีวิตของเราหรือธรรมชาติต้องเสียสมดุล

พลังฟ้า คือชะตาที่ถูกลิขิต เป็นส่วนที่สร้างความแตกต่าง ให้กับบุคคลทั้งหลายให้มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะ

ส่วนพลังดิน หรือฮวงจุ้ย ก็คือการเลือกหาสถานที่ ที่ดีมีสภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมธุรกิจการค้า

พลังคน คือตัวเรา ความรู้ความสามารถ เพราะคนสามารถที่จะก่อกรรม หรือทำดีและทำชั่วได้ทุกเวลา จึงต้องมีเครื่องควบคุมใจของคนเราไว้ คือ การมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อหมั่นสร้างความดี ไม่เบียดเบียนกันและกัน

ดังนั้นฮวงจุ้ย หรือพลังดิน เป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ที่ทำให้อาคารหรือที่อยู่อาศัยมีความสมดุล ช่วยสร้างพลังงานที่ดีในตัวบ้าน เมื่อพลังบ้านดีก็ส่งผลให้เกิด ความราบรื่น ความสงบสุข ส่วนผลทางด้านการเงิน การงาน ความร่ำรวย ต้องพิจารณาด้านพลังฟ้า(ดวงชะตา) และพลังคน(บุญกรรม) ซึ่งก็คือโชคชะตาวาสนาที่มีมา และความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล มาตรวจดูว่าเขามีโอกาสที่จะร่ำรวยไหม ถ้ามีฮวงจุ้ยก็จะช่วยส่งเสริมเขาให้รวยได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเหนื่อย หรือในเวลานั้นวาสนาเขาตกฮวงจุ้ยจะช่วยดึงให้เขาไม่ตกเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

ฮวงจุ้ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือ ในยามที่เราดวงดีเราจัดฮวงจุ้ยไว้ ฮวงจุ้ยก็ช่วยหนุนส่งให้ดียิ่งขึ้น ในยามที่เราดวงตก ฮวงจุ้ยก็ช่วยให้เราไม่ตกมากกว่าที่จะเป็นจริง เหมือนช่วยพยุงเราไว้ คนที่จัดฮวงจุ้ยแล้วรวยขึ้นมาเป็นเพราะจังหวะเวลา ชีวิตเขาดีและมีฮวงจุ้ยที่ดีครบทั้ง 3 ประการนั่นเอง ที่ยังไม่รวยก็อย่าไปท้อแท้ เพราะยังงัยเสียจัดฮวงจุ้ยไว้ดี มีผู้สนับสนุนยังดีกว่าไม่จัดอะไรไว้ปกป้องตัวเราเลย