เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


อุปกรณ์สำหรับดูฮวงจุ้ย

อุปกรณ์สำหรับดูฮวงจุ้ย

น้ำเต้า

น้ำเต้าเป็นตัวแทนของพลังอิมคือการดูดเข้าและด้วยรูปทรงของตัวมันเองยังมีส่วนคล้ายกับเลขแปดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยุคปัจจุบันใช้แก้ในตำแหน่งดาว2ซึ่งหมายถึงการเจ็บไข้

กระบี่เหรียญ

กระบี่เหรียญใช้แก้ในตำแหน่งเลข 5 ซึ่งเป็นทิศ5 อสูรในปัจจุบันอันที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นกระบี่ก็ได้เพียงแต่ใช้วัสดุที่ทำจากทองเหลืองก็สามารถช่วยป้องกันทิศ 5 อสูรได้เช่นกัน กระบี่นี้ยังใช้แขวนหน้าบ้านเพื่อป้องกันและแก้อาถรรพ์ต่าง ๆได้อีกด้วย

เหรียญห้าราชวงศ์

ปัจจุบันนี้มีการนำเหรียญหรือเงินต่างๆในสมัยก่อนจากประเทศจีนมาใช้ในการแก้ฮวงจุ้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ยังคงมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้เหรียญในการแก้ฮวงจุ้ย ตามหลักการที่ถูกต้องนั้นเหรียญที่ใช้ควรใช้ 5 เหรียญ ซึ่งใน 5 เหรียญนั้นจะต้องเป็นเหรียญที่ใช้กันในแต่ละราชวงศ์ที่รุ่งเรืองที่สุดของจีน ยกตัวอย่างเช่น ราชวงศ์คังซี ราชวงศ์เฉียนหลง เป็นต้น

เจดีย์ทองเหลือง

เจดีย์ทองเหลืองเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้หรือบัณฑิตเช่นเดียวกับภู่กัน ในบางความเชื่อถือกันว่าเจดีย์ทองเหลืองลักษณะแบบนี้จะช่วยดูดสิ่งที่ต้องการมาให้เราได้ตามความประสงค์ส่วนใหญ่มักนิยมตั้งเจดีย์ทองเหลืองนี้ในบริเวณโต๊ะเขียนหนังสือ หรือ โต๊ะทำงาน