เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


หน้าบ้านมีบ้านรกร้าง กองขยะ ต้นไม้ตายโขคลาภไม่มี

หน้าบ้านมีบ้านรกร้าง กองขยะ ต้นไม้ตายโขคลาภไม่มี
หน้าบ้านมีบ้านรกร้าง กองขยะ ต้นไม้ตายโขคลาภไม่มี

หากบ้านที่อาศัยยามเมื่อมองออกไป หากต้องพบกับสภาพบ้านรกร้าง ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือกองขยะรกสกปรก หรือต้นไม้ยืนตายอยู่ฝั่งตรงข้าม นับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่สบายตา อีกทั้งในทางฮวงจุ้ย นับว่าเป็นสถานที่ส่งพลังงานไม่ดี มีลักษณะอัปมงคล เพราะความรกร้าง ต้นไม้แห้งตาย กองขยะมักจะนำพาแต่สิ่งไม่ดีมาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ หรือเชื้อโรคที่จะแผ่ขยายเพิ่มมากขึ้น ย่อมรบกวนความรู้สึกและสภาพจิตใจ ของผู้อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ถ้าสามารถแก้ไขควรจัดการโดยเร็ว

หากบ้านใดที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว อยู่แล้วมักขาดโชคลาภ สุขภาพทรุดโทรม เครียดง่าย หากบ้านมีพื้นที่พอ ควรจัดบริเวณนอกบ้านและภายในบ้านให้มีชีวิตชีวา เพื่อทำให้บ้านมีชีวิต เกิดพลังงานหมุนเวียนที่ดีภายในบ้าน