เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


มีห้องน้ำห้องส้วม หรือบันไดกลางบ้านไม่ดี

มีห้องน้ำห้องส้วม หรือบันไดกลางบ้านไม่ดี
มีห้องน้ำห้องส้วม หรือบันไดกลางบ้านไม่ดี

หลักของฮวงจุ้ย จุดศูนย์กลางบ้านถือเป็นจุดที่มีความมั่นคง เป็นธาตุสำคัญทางฮวงจุ้ย จึงไม่ควรมีห้องนั้าหรือบันได การสร้างหรือมีห้องน้ำห้องส้วมหรือบันไดกลางบ้าน เท่ากับเป็นการทำลายความมั่นคงที่มีอยู่ เมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงให้เกิดขึ้น หรืออยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง ชีวิตของผู้อยู่อาศัยก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ชีวิตมักพบกับสิ่งที่เปลียนแปลงโดยไม่คาดฝัน สุขภาพไม่แข็งแรง บางแห่งไม่ได้สร้างไว้กลางบ้าน แต่การต่อเติมขยับขยายพื้นที่ ทำให้ห้องน้ำหรือบันไดกลายเป็นวางอยู่กลางบ้าน จึงต้องระวังเรื่องการต่อเติม อย่าสร้างโชคร้ายให้กับตนเอง