เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


บ้านที่มีผนังโปร่ง หรือเป็นกระจกมากเกินไปไม่มีโชค

ฮวงจุ้ย บ้านที่มีผนังโปร่ง
ฮวงจุ้ย บ้านที่มีผนังโปร่ง

บ้านอยู่อาศัยสมัยใหม่ ที่มีผนังอาคารเป็นวัสดุประเภทกระจกขนาดใหญ่ แทนผนังอาคารที่เป็นผนังทึบ ในแง่ของการออกแบบเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่หากมองในแง่ของผู้พักอาศัย จะต้องคำนึงถึงความรู้สึกที่ให้ความมั่นคง และปลอดภัยในการอยู่อาศัย เพราะหากบ้านที่เราอยู่อาศัยขาดความเป็นส่วนตัว หรือถูกรบกวนจากภายนอกได้มากเกินไป นานเข้าทำให้ผู้พักอาศัยมีความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยต้องคอยระมัดระวัง นอนหลับไม่สนิทหวาดระแวง ระวังตัวอยู่ตลอดทำให้ขาดสมาธิจิด

ในแง่ของฮวงจุ้ย บ้านที่พักอาศัยต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความสงบ ไม่ถูกรบกวนและมีความรู้สึกที่ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว อีกทั้งบ้านที่มีผนังเป็นกระจก มักไม่กักเก็บโชคลาภที่เข้ามา การงานไม่แน่นอน ทำมาหาได้มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เสมอๆ ควรแก้ไขด้วยการติดม่าน และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สอย เพื่อชะลอกระแสที่เข้ามาให้เกิดการหมุนเวียนภายในบ้าน ช่วยลดการรบกวนจากภายนอก