เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


ติดตั้งแอร์ตามฮวงจุ้ยในห้องนอน

นอกจากการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศและ การคำนวนบีทียูของแอร์ที่ถูกต้องแล้ว ตำแหน่งการติดตั้งที่ดีและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก็ทำให้เครื่องปรับอากาศทำ งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การเลือกตำแหน่งการติดตั้งที่จะแนะนำคือการติดตั้งคอยล์เย็นหรือแฟน คอยล์(Fan coil unit)

  1. อย่าติดตั้งแอร์เหนืออุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะน้ำแอร์อาจรั่วลงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
  2. อย่าติดตั้งแอร์เหนือประตู เพราะเวลาเปิดประตูเข้าออก อากาศร้อนภายนอกจะเข้ามาในห้องเป็นการเพิ่มภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ
  3. อย่าติดตั้งแอร์เป่าใส่เตียง
  4. อย่าติดตั้งแอร์ด้านหัวเตียงหรือปลายเตียง
  5. ควรติดตั้งแอร์ให้เป่าลมขวางเตียงค่อนไปทางปลายเท้า ซึ่งโดยสภาพของกระแสลมหรืออากาศที่เป่าออกมา เป็นที่ทราบแล้วว่าจะมีความชื้น และหากแอร์มีอายุการใช้งานมานานย่อมมีสิ่งสกปรกปนออกมา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา อากาศที่ปะทะกับร่างกายโดยตรง อาจเป็นที่มาของความเจ็บป่วยและสุขภาพที่ไม่ดี เพราะแม้การใช้แอร์จะทำให้รู้สึกสบาย แต่ก็ทำให้ความชื้นในร่างกาย ที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิปกติตามธรรมชาติลดลง ทำให้ร่างกายสูญเสียความสมดุล เป็นช่องทางให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั่นเอง และอาจเป็นสาเหตุให้เป็นภูมิแพ้เกิดขึ้น
  6. การติดตั้งควรคำนึงถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมในภายหลังด้วยว่าสามารถทำได้สะดวก

และข้อแนะนำอื่นในการติดตั้งเช่น อย่าติดตั้งเทอร์โมสตัสไว้ใกล้ประตูหรือโดนแดดส่อง เพราะเวลาเปิดประตูเข้าออกอากาศร้อนจะเข้ามาในห้องและทำให้เทอร์โมสตัสจับ อุณหภูมิที่เข้ามาในห้องแทนที่จะจับอุณหภูมิในห้องทำให้เครื่องปรับอากาศทำ งานผิดพลาดได้ ถ้ามีห้องน้ำในห้องนอน ไม่ควรใช้ประตูห้องน้ำเป็นแบบบานเกร็ด เพราะจะทำให้อากาศเย็นจากแอร์รั่วเข้าไปในห้องน้ำ