เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


เมื่อคืนคุณฝันว่าอะไร ?


ทำนายฝันแม่นๆ โดย เกจิอาจารย์.com

ทำนายฝันคืออะไร มาทำความรู้จักกับทำนายฝันด้วยบทความนี้

การทำนายฝัน คือการบอกว่าความฝันที่เราได้ฝันเห็นนั้นหมายถึงอะไร ความฝันคือการเห็นนิมิตเห็นภาพขณะนอนหลับ ความฝันของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะฝันในทำนองเดียวกัน มีทั้งด้านดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝันว่าอะไร

ในสมัยก่อนนั้นความฝันถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก สำหรับคนสมัยก่อนการจะทำกิจการ หรือการสู้รบ หรือการทำอะไรต่าง ๆ ก็มักจะมีเรื่องความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องในสมัยนั้นถ้าอยากจะรู้ความหมายของความฝันก็จะมีคนที่รับทำนาย อาจจะเป็นร่างทรง หรือพระที่จะทำนายความฝันซึ่งหลายต่อหลายครั้งความหมายของคำทำนายฝันนั้นก็จะปรากฏเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเป็นชายหรือหญิงที่ฝันว่า ได้โดนงูกัดหรือรัดตัว ทำนายว่า อาจจะได้พบคู่ครองในเร็ววัน หรือ ถ้าหญิงใดที่กำลังตั้งครรภ์ได้ฝันเห็นกำไลหรือแหวน บุตรที่ออกมานั้นก็จะได้เป็นเพศหญิง เป็นต้น ซึ่งความฝันเหล่านี้ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

คำทำนายฝัน

ในปัจจุบันนี้การทำนายฝันก็ยังถือว่าใช้ได้กับคนในสมัยนี้เพราะถือว่าเป็นหลักความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่การที่จะเดินทางไปตามหาคนมาทำนายความฝันนั้น เป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน อาจด้วยเพราะการเดินทางหรือไม่มีเวลาว่าง ดังนั้นทางเว็บต่าง ๆ จึงได้จัดตั้งเว็บทำนายความฝันเพื่อมาช่วยในการบอกกล่าวคำทำนายที่สามารถเชื่อได้ถึง 70% โดยคำทำนายเหล่านั้นจะอ้างอิงมาจาก ร่างทรง หรือพระที่เป็นเกจิดังๆ โดยทำการแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

การทำนายฝันนั้นคือการบอกกล่าวความหมายของฝันว่าเป็นไปในทางที่ดี หรือทางที่ไม่ดี แต่เราก็ไม่ควรเชื่อ อย่างเต็มที่จนเก็บเอาไปคิดวิตก ว่าจะเกิดเหตุการณ์ตามคำทำนายฝันขึ้นจริง ๆ คำทำนายเป็นเพียงความหมายของฝันที่ทำให้เรารู้ว่าเราฝันดีหรือฝันร้าย แต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วตั้งอยู่แต่ด้วยความเป็นจริงทั้งสิ้น เช่นคำทำนายกล่าวว่า “อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถ ให้ควรระวัง” เราควรพิจารณาก่อนว่า ความจริงทั้งหมดนั้นคืออะไรความหมายของความฝัน คือการบอกให้เราระมัดระวัง มีสติ ไม่ประมาทกับการเดินทาง ไม่ใช่ให้เรางดใช้รถ หรือหยุดการเดินทาง ทุกอย่างควรขึ้นอยู่กับการพิจารณาทั้งสิ้น

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราควรตั้งตนอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด ไม่วิตกกับความฝันมากเกินไปควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน สวัสดีครับ

คำทำนายฝันล่าสุด