ชี่ (Qi) ปราณชี่ ลมหายใจแห่งมังกร พลังแห่งฮวงจุ้ย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ไท้เล่ากุง   
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2008 เวลา 11:18

ภายใต้แห่งจักรวาล การมีชีวิตหรือการดำรงอยู่ มีอิทธิพลแห่งธรรมชาติจำนวนมากมาย ที่ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องต่อวิถีชีวิตของคนเรามากมาย เช่นว่า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค โชค ชะตากรรม การกระทำความดี-ความ่ชั่ว ความขยันหมั่นเพียร การศึกษา การปลูกฝังของพ่อแม่ เพื่อนฝูง สังคมรอบข้าง หรือแม้แต่การใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ฯลฯ และภายใต้สิ่งที่เกี่ยวข้อง มีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ "ชี่ (Qi)" หรือลมหายใจแห่งมังกร หรือ"พลังงานแห่งธรรมชาติ" ชี่ (Qi) เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของฮวงจุ้ย ที่จะส่งให้ผลแห่งฮวงจุ้ยปรากฎดีหรือร้าย


ชี่ (Qi) เป็นส่วนสำคัญของพลังแห่งธรรมชาติ มีอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ที่ส่งผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ทั้งคน สัตว์ และธรรมชาติ สีสันและรูปทรงธรรมชาติ ต้นไม้ พืชทุกชนิด ทิศทางของกระแสน้ำ พื้นดิน ภูเขา และป่า พลังงานนี้เป็นที่รู้จักในเหล่าซินแสฮวงจุ้ย ตั้งแต่ค้นคว้าความรู้ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยกันมานานแล้ว เรียกขานมันว่า "ลมหายใจแห่งมังกร" ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเสาะแสวงหามันพบหรือรู้จักลักษณะ นักฮวงจุ้ยจะตรวจหาหรือค้นพบแหล่งจุดมังกรที่ดีหรือพลังชี่ (Qi) แห่งการ "หล่อเลี้ยง" หรือทำให้เกิดประโยชน์ต่อทำเล อาคาร บ้านเรือน สถานที่ และผู้อยู่อาศัย มีพลังชีวิตและมีพลังชี่ (Qi) ที่ดีเกิดขึ้น


ดังนั้น การกล่าวว่าชี่ (Qi) มีลักษณะคล้ายกับพลังงาน ก็ไม่ผิดนัก แต่ชี่ (Qi) ไม่ใช้พลังงานอย่างที่วิทยาศาสตร์พยายามอธิบาย หรือผู้ที่สอนฮวงจุ้ย ที่มองไม่เห็นชี่ แล้วเหมารวมว่าชี่ คือพลังงาน ชี่ (Qi) คือทุกสิ่ง แต่ทุกสิ่งไม่ใช่ชี่ แต่ชี่ (Qi) กลับทำหน้าที่เชื่อมโยงทุกสิ่งบนโลกใบนี้ และชี่ (Qi) อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย แม้เราตายไปชี่ยังดำรงอยู่ ชี่ (Qi) ไม่มีวันสลาย แต่แปรเปลี่ยนได้


ผู้ที่เรียนฮวงจุ้ยในปัจจุบัน จะถูกสอนหรือบอกเล่าให้เข้าใจในลักษณะเป็นรูปธรรมว่า กระแสลมที่พัดผ่านเข้าทางหน้าบ้าน ผ่านประตูบ้าน เส้นทางถนนที่รถวิ่งไปมา สถานที่ แหล่งผู้คนที่พลุกพล่าน ศูนย์การค้า ฯลฯ เหล่านี้ถูกยกตัวอย่างนำมาอธิบายเป็นประจักษ์พยานถึงลักษณะของกระแสชี่ เพื่อการเรียนรู้ต้องบอกว่าไม่ผิด แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด


ว่ากันตามหลักทางฮวงจุ้ยกันจริงๆ หากจะอธิบายชี่ (Qi) โดยอ้างอิงเป็นตัวเลขเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของชี่ เรากำหนดให้ชี่ (Qi) มีปริมาณ 100 ส่วน ถ้านำมาเปรียบเทียบกับที่อาจารย์ฮวงจุ้ยสอน และยกตัวอย่างมาอธิบายนั้นมีแค่ 10 ส่วนใน 100 ส่วนเท่านั้น


ชี่ (Qi) ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตา จากลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว ยังมีชี่ (Qi) ที่ต้องใช้สัมผัสอันเบาบางดูลี้ลับ ซึ่งสามารถเข้าใจเข้าถึงได้ แต่ไม่อาจบ่งบอกได้ด้วยคำพูด


ชี่ (Qi) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และแฝงเร้นอยู่ภายใต้หลักการของฮวงจุ้ย การไหลเวียนที่ดีที่ถูกของชี่ มีความสำคัญต่อมนุษย์ และสภาวะในเคหสถาน จะส่งผลทำให้พลังชี่ (Qi) ของผู้อยู่อาศัยดีขึ้น ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เรื่องของชี่ (Qi) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินบ้าน อาคารสำนักงาน หรือที่ดินทุกแห่ง ตลอดถึงปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ของชี่ ผู้เชี่ยวชาญฮวงจุ้ย จึงเป็นดั่งแพทย์ที่ตรวจดูความเจ็บป่วย ของสภาพแวดล้อมของสถานที่ วินิจฉัยการไหลเวียนของชี่ ดุจการตรวจชีพจรของคนไข้


ไท้เล่ากุง
Kaejiarjan... Truth Difference

บทความที่เกี่ยวข้อง

พลังชี่(Qi) พลังฮวงจุ้ย และพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย 1
ฮวงจุ้ย เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์ สุวรรณภูมิ 1
ฮวงจุ้ย โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น อมาแรนท์ ส่งผลอะไร 2
จุดกำเนิดฮวงจุ้ย นิกายหมวกดำ (ฮวงจุ้ย เต๋าหมวกดำ)

กำเนิดฮวงจุ้ยนิกายหมวกดำ หรือฮวงจุ้ยหมวกดำ 2
จุดกำเนิดฮวงจุ้ยหมวกดำ 3 ในประเทศไทย
ฮวงจุ้ย เต๋าหมวกดำ ในประเทศไทย 4
ฮวงจุ้ย เต๋าหมวกดำ ในประเทศไทย 5
ฮวงจุ้ย เต๋าหมวกดำ ในประเทศไทย 6
บทสรุป ฮวงจุ้ย เต๋าหมวกดำ ในประเทศไทย 7
ฮวงจุ้ย พระราชวังต้องห้าม บทเรียน ความจริงของฮวงจุ้ย
พระราชวังต้องห้าม ตำนานวัตถุฮวงจุ้ย ที่ใช้จัดแก้ฮวงจุ้ย
สมาคมฮวงจุ้ยโลกยกย่องให้เป็น Grandmasters 1 ใน 3 ของโลก

 

 


 
Tags : ความรู้ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้่ยบ้าน, ฮวงจุ้่ยคอนโด, เกร็ด-เคล็ดฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยปาจื้อ, เจ้าที่ตี่จู้, ฮวงจุ้ยที่คุณทำได้เอง, โหงวเฮ้ง, ฮวงจุ้ยพลังชี่ 

ท่านสามารถนำเนื้อหาในส่วนบทความไปใช้ แสดง เผยแพร่ เพื่อความรู้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา และขอสงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปใช้เพื่อธุรกิจ การค้า และห้ามแก้ไขดัดแปลงใดๆ อันเป็นการละเมิด


 

 

สนใจติดต่อ-สอบถาม พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ได้ที่       info@kaejiarjan.com

บทความ ข้อเขียน ที่มีในเว็บเกจิอาจารย์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หากนำไปดัดแปลง ทำซ้ำ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้า